O Szkole

Pierwsza taka szkoła w Trójmieście!

Pierwsza taka szkoła w Trójmieście!

Stale postępujący rozwój technologii cyfrowych zwiększa zapotrzebowanie na programistów, którzy dodatkowo powinni legitymować się różnymi kwalifikacjami zawodowymi. Tylko tacy fachowcy są w stanie rozwiązywać problemy, pojawiające się w nowoczesnych procesach produkcyjnych, logistycznych i wszelkich usługach, Szkoła Mistrzów Programowania - o nasopartych o technologie cyfrowe. Sądzono, że w takich przypadkach wystarczą umiejętności sprawnego posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem i wśród młodzieży rozpowszechniano jedynie naukę kodowania. Praktyka wskazuje jednak na konieczność posiadania umiejętności programowania i stąd wynika potrzeba zaciekawienia uczniów tematyką programowania już na poziomie edukacji szkolnej.

Okazuje się przy tym, że nauka programowania dodatkowo rozwija umiejętności czytania, myślenia logicznego, analitycznego, algorytmicznego i matematycznego. Wspomaga myślenie krytyczne i uczy samodzielności, wytrwałości w dochodzeniu do celu oraz wzmacnia odwagę w podejmowaniu decyzji. Ponadto kształci umiejętności prezentowania pomysłów, łączących treści różnych przedmiotów szkolnych i wspomaga edukację projektową.

zajecia w szkole mistrzow programowania w gdyni

Zwykle programowanie kojarzy się nam z trudnym i dziwnym językiem, ściśle powiązanym z matematyką. I tak istotnie jest na wyższym poziomie kształcenia programistów. W Szkole Mistrzów Programowania pokazujemy, że naukę programowania można poprowadzić już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Chodzi bowiem o to, że programowanie, choćby tylko w zakresie podstawowym, kształci kreatywne myślenie, twórcze poszukiwanie nowych rozwiązań oraz rozbudza wyobraźnię.

Dziś uczeń nie powinien być biernym odbiorcą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale powinien, przynajmniej w podstawowym zakresie, znać język programowania i umieć go wykorzystywać dla własnych potrzeb. I nie jest to żadna nowa moda, ale życiowa konieczność, aby bez kompleksów funkcjonować we współczesnych realiach zawodowych i społecznych. Dlatego już od roku MEN realizuje pilotażowy program nauki kodowania i programowania w edukacji wczesnoszkolnej i program ten znalazł się w podstawie nauczania początkowego w nowej szkole podstawowej.

Mając to na uwadze Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni utworzyła Szkołę Mistrzów Programowania.