Co robimy?

Nauka programowania dla dzieci i młodzieży szkolnej.

Czego uczy Szkoła Mistrzów Programowania?

Zwykle programowanie kojarzy się nam z trudnym i dziwnym językiem, ściśle powiązanym z matematyką. I tak istotnie jest na wyższym poziomie kształcenia programistów. W Szkole Mistrzów Programowania pokazujemy, że naukę programowania można poprowadzić już na poziomie edukacji wczesnoszkolnej, wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

SMP jest podzielona na trzy poziomy: uczniowie klas I-III i uczniowie kl. IV-VI (później kl. I-III i IV-VIII) oraz uczniowie kl. gimnazjalnych. Każdy poziom kształcenia obejmuje dwa semestry, złożone z 15 tygodni zajęć. W każdym tygodniu uczniowie mają dwie godziny zajęć lekcyjnych.

Poziom I

zawiera podstawy programowania z wykorzystaniem języka Scratch oraz kodu, co umożliwia tworzenie interaktywnych animacji, historyjek lub prostych gier. Zajęcia na tym etapie odbywają się w sposób wizualny i mają charakter twórczej zabawy. W drugim semestrze wprowadzamy inne języki programowania i platformy oraz wstępnie Python z Minecraftem.

Poziom I

Poziom II

po weryfikacji umiejętności zdobytych na poziomie pierwszym, obejmuje kurs realizowany w profesjonalnym języku Python. Oczywiście nauka odbywa się w formie zabawy poprzez tworzenie i dodawanie elementów do gry Minecraft. Później, najczęściej w drugim semestrze, uczniowie uczą się podstaw funkcjonowania i tworzenia własnych stron internetowych oraz poznają języki: HTML5, CSS, JavaScript.

Poziom II

Poziom III

skierowany do uczniów klas gimnazjalnych, jest zorganizowany także w dwa semestry zajęć. Pierwszy semestr wypełniony jest wstępem do programowania, opracowanego przez firmę Microsoft języka C#. Nauczyciel wyjaśnia podstawowe elementy tego języka tj. zmienne, stałe, warunkowe, pętle, klasy itp. Elementy te wykorzystywane są przez uczniów w interesujących rozwiązaniach praktycznych. Dla utrwalenia ćwiczeń uczniowie poznają podstawy tworzenia gier i bezpiecznego korzystania z sieci oraz podstawy tworzenia aplikacji mobilnych i internetowych.

Poziom III 100%
nauka programowania - smp - szkoła mistrzów programowania

Po ukończeniu trzeciego poziomu uczniowie mogą wybrać dwusemestralne kształcenie w zakresie:

Specjalność 1

obejmuje zajęcia z gier komputerowych w języku C#, poznając sposoby i metody tworzenia gier zarówno dwu jak i trójwymiarowych. W czasie zajęć zawsze powstaje kilka ciekawych gier i uczniowie są przygotowani do samodzielnego stworzenia rozbudowanej gry.

Specjalność 2

obejmuje poznanie tajników hackingu i sposobów unikania ataków czy przechwytywania haseł. Uczymy korzystania z systemu Kali Linux i narzędzi przez niego udostępnianych. Uczniowie poznają urządzenia (serwery) typu Proxy, sieci Tor i możliwości ich wykorzystywania oraz zabezpieczenia. Uczymy technik budowania stron internetowych oraz tworzenia interaktywnych elementów w HTML5 czy JavaScript.

Specjalność 3

to nauka programowania na platformie „Xamarin” z wykorzystaniem języka C#. Efektem tego kursu jest pozyskanie umiejętności budowania pełnoprawnych aplikacji mobilnych. Program kursu w tej specjalności prowadzony jest pod różne systemy mobilne (Android, Windows, Phone i iOS) i ma wyższy poziom, co wymaga od ucznia szerszego przygotowania w zakresie języka oraz wykorzystywania narzędzi technologii informatycznych.

Taki program kursu daje solidne podstawy do dalszego kształcenia informatycznego, zwłaszcza, że wykorzystywane na naszych zajęciach języki programowania stale są rozwijane i powszechnie stosowane.