Zapisz się do SMP!

Rekrutacja trwa! Nie zwlekaj!

Zapisz się do Szkoły Mistrzów Programowania już dziś!

Zapisy na kursy, zawsze rozpoczynające się w październiku każdego roku szkolnego, przyjmowane są do
30 września (semestr zimowy) i do 15 lutego (semestr letni).

Koszt jednej godziny zajęć wynosi 30 zł x 30 godz. zajęć w semestrze = 900 zł / semestr

Wpłat należy dokonywać na konto Pekao S.A IV o. w Gdyni: 61 1240 3536 1111 0000 4042 0620
z zaznaczeniem w tytule przelewu: za kurs nauki programowania za (podać imię i nazwisko ucznia)

Przy zapisach należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Ankietę osobową ucznia
  2. Umowę o świadczenie nauki /2 x/

Zajęcia odbywają się w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 46, dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne dla każdej grupy.

Szczegółowy plan zajęć przesyłany jest na adres mailowy ucznia.